1. אנו בוחנים את עסק הלקוח

עלינו ללמוד את עסק של הלקוח על מנת להבין בבירור באיזה תחום הוא עוסק, מה התכונות בעסק שלו כדי שנוכל לפתח אסטרטגיית פיתוח מתאימה ללקוח.

2. ניתוח מתחרים של הלקוח

אנו מנתחים את המתחרים של הלקוח שלנו על מנת לקבל מושג ברור לגבי תחרות בתחום. אנו מדגישים את נקודות החוזק של הלקוח.

7. הגשת דוח

לאחר סיום קמפיין הפרסום אנו מכינים ללקוח דוח על יישומו ונותנים ייעוץ בנושא פיתוח נוסף.

3. בחירת קהל היעד

אנו מציירים דיוקן משוער של הקונה שיהיה מעוניין ביותר בסחורות או בשירותיו של הלקוח שלנו.

6. קמפיין פרסומי

אנו עורכים קמפיין פרסומי עבור הלקוח שלנו. במהלך הקמפיין אנו לומדים את מעורבות הלקוחות ותגובותיהם.

4. ניתוח מסעות פרסום קודמים של הלקוח

אנו מנתחים קמפיינים פרסומיים קודמים שנערכו עבור הלקוח על ידי סוכנויות פרסום קודמים על מנת להבין אילו טעויות נעשו ומדוע הפרסום לא היה יעיל.

5. פיתוח קמפיין פרסומי

אנו מפתחים קמפיין פרסום אפקטיבי עבור הלקוח שלנו, המבוסס על כל המידע שהתקבל.

1. Studying a customer’s business

We study the client’s business in order to clearly understand in which area he is engaged, what features are in his business so that we can develop a suitable development strategy for the client

2. Customer Competitor Analysis

We analyze the competitors of our client in order to have a clear idea of competition in the client’s business. We highlight the strengths and weaknesses of the client’s business.

3. Target audience selection

We draw up an approximate portrait of the buyer who will be most interested in the goods or services of our client

4. Analysis of previous advertising campaigns of our client

We analyze past advertising campaigns that were conducted for the client by other ad agencies in order to understand what mistakes were made and why advertising was not effective

5. Advertising campaign development

We are developing an effective advertising campaign for our client, based on all the information received.

6. Advertising campaign

We are conducting an advertising campaign for our client. During the campaign, we study customer engagement and their reactions.

7. Report Submission

After the end of the advertising campaign, we prepare a report for the client on its implementation and give advice on further development.